PO 1 – Strategické řízení aVal na národní úrovni I, výzva č. 02_16_040

program je aktuálně otevřený

Výzva je zaměřená na zkvalitnění strategického řízení výzkumu, vývoje a inovací na národní úrovni. Strategické řízení bude posíleno zejména prostřednictvím podpory řízení Národní RIS3 strategie a souvisejícího Entrepreneurial discovery procesu a vytvořením systému centralizovaného zpřístupňování elektronických informačních zdrojů pro výzkum a vývoj. Výzva byla vyhlášena dne 18. 5. 2016.

Oprávněný žadatel:

  • Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace

Datum vyhlášení výzvy: 18. 5. 2016
Příjem plných žádostí: 1. 6. 2016 – 31. 3. 2017
Termín ukončení projektu: 31. 12. 2022
Alokace na výzvu: 1 360 000 000 Kč
Výše dotace: max 100 % z výše způsobilých výdajů 25 – 1 300 mil. Kč

Územní zaměření projektů:

  • Území České republiky

Podporované aktivity:

  • a) Řízení projektu
  • b) Vytvoření a pilotní ověření systému centralizovaného zpřístupňování informačních zdrojů pro výzkum a vývoj (VaV)
  • c) Podpora řízení implementace Národní RIS3 strategie na národní úrovni