PO 1 SC 1.3. – Podnikové vzdělávání zaměstnanců – výzva 03_16_043

program je aktuálně uzavřený

Specifickými cíli výzvy č. 043 "Podnikové vzdělávání zaměstnanců " je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce a zvýšit adaptabilitu starších pracovníků. Spuštění programu a vyhlášení výzvy proběhlo 15. 6. 2016

Vhodný žadatel:

  • Obchodní korporace
    • obchodní společnosti – veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení;
    • družstva – družstvo, evropská družstevní společnost.
  • Státní podnik – státní podnik dle zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku.
  • OSVČ – osoba samostatně výdělečně činná dle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.
  • Právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem.

Termín vyhlášení výzvy: 15. 6. 2016
Zpřístupnění žádosti v MS2014+: 15. 6. 2016
Příjem žádostí: 1. 7. – 31. 8. 2016
Termín ukončení projektu: 30. 4. 2019
Alokace na výzvu: 1 500 000 Kč
Výše dotace: 85 % z výše způsobilých výdajů 500 000 – 10 mil. Kč

Územní zaměření projektů:

Programová oblast a území dopadu: ČR bez hl. m. Prahy
Místo realizace: ČR bez hl. m. Prahy

Podporované aktivity:

  • Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli.
  • Podporované oblasti vzdělávání: Obecné IT, Měkké a manažerské dovednosti, Jazykové vzdělávání, Specializované IT, Účetní, ekonomické a právní kurzy, Technické a jiné odborné vzdělávání, Interní lektor.

Způsobilé výdaje:

Popis