Výzva č. 34 – Sociální bydlení

program je aktuálně otevřený

Podpora je zaměřena na pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení. Sociální bydlení musí splňovat parametry stanovené pro IROP uvedené ve specifických pravidlech výzvy. Sociální byt se základním vybavením je určen pro osoby, které v důsledku nepříznivých životních okolností nemají přístup k bydlení, a jsou schopné plnit povinnosti vyplývající z nájemního vztahu. Spuštění programu a vyhlášení bylo 3. 6. 2016.

Vhodný žadatel:

  • obce
  • nestátní neziskové organizace
  • církve
  • církevní organizace

Termín vyhlášení výzvy: 3. 6. 2016
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 13. 6. 2016
Zahájení příjmu žádostí o podporu 20. 6. (16:00) – 27. 12. 2016 (16:00)
Termín ukončení realizace projektu: 31. 12. 2018
Alokace na výzvu: 320 294 118 Kč

Územní zaměření projektů:

  • Území správního obvodu obcí s rozšířenou působností, kde se nenachází sociálně vyloučené lokality, mimo území hl. m. Prahy (viz příloha č. 5 Specifických pravidel).

Podporované aktivity:

  • Cílem je pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.