Výzva č. 36 – Stanice IZS

program je aktuálně otevřený

Podpora je zaměřena na stavby, stavební úpravy, úpravy vnějších prostor a pořízení vybavení stanice základní složky IZS za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události tak, aby mohly plnit své úkoly v podmínkách mimořádné události a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS k mimořádné události. Spuštění programu a vyhlášení bylo 10. 6. 2016.

Vhodný žadatel:

  • Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR;
  • hasičské záchranné sbory krajů;
  • Záchranný útvar HZS ČR;
  • obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně) – jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III) podle přílohy zákona o požární ochraně);
  • Ministerstvo vnitra – Policejní prezidium ČR;
  • krajská ředitelství Policie ČR;
  • kraje (kromě hl. m. Prahy) jako zřizovatelé zdravotnické záchranné služby krajů;
  • státní organizace, která zřizuje jednotku HZS podniku s územní působností.

Termín vyhlášení výzvy: 10. 6. 2016
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 17. 6. 2016
Zahájení příjmu žádostí o podporu 1. 7. (16:00) – 31. 12. 2017 (16:00)
Termín ukončení realizace projektu: 31. 12. 2018 (v případě projektů se ZV nad 5 mil. Kč 31. 12. 2020)

Alokace na výzvu: 2 094 430 812 Kč

Územní zaměření projektů:

  • Území správního obvodu obcí s rozšířenou působností, kde se nachází sociálně vyloučené lokality, mimo území hl. m. Prahy

Podporované aktivity:

  • Stavby, stavební úpravy, úprava vnějších prostor a pořízení vybavení stanice základní složky IZS za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události tak, aby mohly plnit své úkoly v podmínkách mimořádné události a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS k mimořádné události.