Podpora sociálního podnikání

V rámci Operačního programu zaměstnanost byl otevřen příjem žádostí o dotaci do 30. 9. 2016 se zaměřením na vznik a rozvoj nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání. Výzva cílí na osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené, jejich zaměstnávání, vzdělávání a sociální začleňování. Vhodnými žadateli jsou veškeré obchodní korporace, OSVČ a nestátní neziskové organizace. Alokace na výzvu je 100 mil. Kč.

Více informací o této výzvě naleznete zde

Neváhejte a kontaktujte nás.