Výzva č. 40 – Vybrané úseky silnic II. a II. třídy – integrované projekty IPRÚ

program je aktuálně otevřený

Podpora v této výzvě je poskytována projektům zaměřeným na rekonstrukce, modernizace či výstavbu vybraných úseků silnic II. třídy a vybraných úseků silnic III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy, na území Českobudějovické, Karlovarské, Liberecko – Jablonecké a Zlínské aglomerace, které stanovili podporu silniční infrastruktury jako jednu ze svých priorit v integrované strategii. Spuštění programu a vyhlášení bylo 15. 7. 2016.

Vhodný žadatel:

  • Kraje
  • organizace zřizované nebo zakládané kraji

Termín vyhlášení výzvy: 15. 7. 2016
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 22. 7. 2016
Zahájení příjmu žádostí o podporu 29. 7. 2016 (14:00) – 31. 10. 2022 (14:00)
Termín ukončení realizace projektu: 30. 6. 2023
Alokace na výzvu: 888 776 471 Kč

Územní zaměření projektů:

  • Prioritní regionální silniční síť na území aglomerací České Budějovice, Karlovy Vary, Zlín, Liberec a Jablonec nad Nisou, vymezených ve schválených integrovaných strategiích rozvoje území.

Podporované aktivity:

  • Rekonstrukce, modernizace či výstavba silnic