M16 – 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů

program je aktuálně uzavřený

Podpora spolupráce minimálně dvou subjektů při společném sdílení zařízení a zdrojů. Záměrem je pomoci malým hospodářským subjektům ve venkovských oblastech s cílem společně nalézt úspory v rozsahu, kterých nedosahují, pokud působí samostatně. Podporována bude koordinace spolupracujících subjektů, tzn. spolupráce na tvorbě podnikatelského plánu spolupráce a dále budou podporovány společné investice na realizaci projektu. Operace může podpořit stávající skupinu spolupracujících subjektů při realizaci nového společného projektu. Podporovány nebudou společné aktivity, které již probíhají. Vyhlášení výzvy je naplánováno na měsíc 29. 7. 2016.

Vhodný žadatel:

  • Zemědělský podnikatel, tj. fyzická nebo právnická osoba, která podniká v zemědělské výrobě
  • Výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu definovaných zákonem č. 110/1997 Sb.

Vyhlášení výzvy: 29. 7. 2016
Plánovaný příjem žádostí: 11. 10. – 31. 10. 2016
**Alokace na výzvu:* 74 900 Kč

Podporované aktivity:

  • Spolupráce v oblasti zemědělské prvovýroby a zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
  • Spolupráce v oblasti zemědělské prvovýroby a zpracování zemědělských produktů na zemědělské a nezemědělské produkty a jejich uvádění na trh
  • Spolupráce v odvětví lesnictví

Způsobilé výdaje:

  • výdaje na spolupráci – vypracování podnikatelské­ho plánu
  • přímé investiční náklady na konkrétní projekty spojené s prováděním podnikatelského plánu spolupráce – pořízení strojů, výstavba, modernizace a další