M16 – 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů

program je aktuálně uzavřený

Operace je zaměřena na podporu spolupráce minimálně dvou subjektů, která vede k vytváření a rozvoji krátkých dodavatelských řetězců (KDŘ) a místních trhů. Podporována bude koordinace spolupracujících subjektů, tj. spolupráce na tvorbě podnikatelského plánu spolupráce. Podpora je také určena pro společné investice na realizaci projektu a společnou propagaci KDŘ nebo místního trhu. Formou podporované spolupráce může být společný prodej v místní prodejně, společný prodej ze dvora, společná organizace přímého prodeje spotřebiteli (např. bedýnkový prodej). Vyhlášení výzvy je naplánováno na měsíc 29. 7. 2016.

Vhodný žadatel:

 • Zemědělský podnikatel, tj. fyzická nebo právnická osoba, která podniká v zemědělské výrobě
 • Obec nebo dobrovolný svazek obcí
 • Výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu
 • Nevládní neziskové organizace zastupující zemědělce nebo zpracovatele potravin, které mají jednu z následujících právních forem:
  • Spolek
  • Obecně prospěšná společnost,
  • Ústav ,
  • Zájmové sdružení právnických osob

Vyhlášení výzvy: 29. 7. 2016
Plánovaný příjem žádostí: 11. 10. – 31. 10. 2016
Alokace na výzvu: 74 900 Kč

Způsobilé výdaje:

 • výdaje na spolupráci – vypracování podnikatelské­ho plánu
 • přímé investiční náklady na konkrétní projekty spojené s prováděním podnikatelského plánu spolupráce – pořízení strojů, výstavba, modernizace a další