Výzva č. 42 – Vybrané úseky silnic II. a III. třídy – integrované projekty ITI

program je aktuálně otevřený

Podpora bude směřovat na rekonstrukce, modernizace a výstavbu vybraných úseků silnic II. a III. třídy, které navazují na Transevropskou dopravní síť. Pro výzvu je připraveno téměř 3,9 miliard korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj a téměř 300 mil. korun ze státního rozpočtu. Žadateli mohou být kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji za účelem výkonu vlastnických práv a povinností k silnicím II. a III. třídy. V souladu s požadavky nositelů uvedených v předložených integrovaných strategiích ITI je v této výzvě realizace projektu možná na území Pražské metropolitní oblasti mimo území hl. m. Prahy, Plzeňské a Brněnské metropolitní oblasti, Olomoucké a Ostravské aglomerace . Přesné vymezení území pro realizaci projektů je uvedeno v integrované strategii ITI. Spuštění programu a vyhlášení bylo 9. 8. 2016.

Vhodný žadatel:

  • Kraje
  • organizace zřizované nebo zakládané kraji za účelem výkonu vlastnických práv a povinností k silnicím II. a III. třídy

Termín vyhlášení výzvy: 9. 8. 2016
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 16. 8. 2016
Zahájení příjmu žádostí o podporu 23. 8. 2016 (16:00) – 31. 10. 2022 (14:00)
Termín ukončení realizace projektu: 30. 6. 2023
Alokace na výzvu: 4 127 295 000 Kč

Územní zaměření projektů:

  • Prioritní regionální silniční síť na území aglomerací, vymezených v integrovaných strategiích ITI pro Pražskou metropolitní oblast mimo území hl. m. Prahy, Plzeňskou a Brněnskou metropolitní oblast, Olomouckou a Ostravskou aglomeraci..

Podporované aktivity:

  • Rekonstrukce, modernizace, popř. výstavba vybraných úseků silnic II. třídy a vybraných úseků silnic III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy