Výzva č. 44 – Sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality II.

program je aktuálně otevřený

Tento program je určen pro Osoby samostatně výdělečně činné podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění; obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace.

Hlavním smyslem podpory je vznik nového sociálního podniku, personální a produkční rozšíření sociálního podniku. Projekt musí vytvořit nové pracovní místo pro osoby z cílových skupin a současně musí realizovat alespoň jednu z následujících aktivit: rozšíření nabízených produktů a služeb, rozšíření prostorové kapacity podniku, zavedení nových technologií výroby, zefektivnění procesů podniku, zřízení divize na novém místě nebo v jiném regionu. Rozšíření stávajících podnikatelských aktivit OSVČ nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ. Spuštění programu a vyhlášení bylo 10. 8. 2016.

Vhodný žadatel:

 • Osoby samostatně výdělečně činné podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění;
 • Obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích: veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, družstva (družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní společnost),
 • Nestátní neziskové organizace,
 • Církve a církevní organizace.

Termín vyhlášení výzvy: 10. 8. 2016
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 17. 8. 2016
Zahájení příjmu žádostí o podporu 31. 8. 2016
Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 1. 2017
Alokace na výzvu: 179 000 000 Kč

Územní zaměření projektů:

 • Území správního obvodu obcí s rozšířenou působností, kde se nachází sociálně vyloučené lokality, mimo území hl. m. Prahy

Podporované aktivity:

 • Vznik nového sociálního podniku
  • založením nového podnikatelského subjektu,
  • rozšířením stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem.
 • Rozšíření podniku

  v rámci stávajícího podnikatelského subjektu, který je v době podání žádosti sociálním podnikem a splňuje principy sociálního podnikání a zároveň dochází k jednomu z následujících kro­ků:

  • rozšíření nabízených produktů a služeb,
  • rozšíření prostorové kapacity podniku,
  • zavedení nových technologií výroby,
  • zefektivnění procesů podniku.

  Rozšíření musí být propojené s personálním rozšířením.

 • Rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ