Výzva č. 45 – Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje – int. proj. CLLD

program je aktuálně otevřený

V této výzvě bude podporováno zpracování územních plánů nebo jejich změna. Změnu územního plánu je možné realizovat, jestliže její nutnost vyplývá z územní studie, zaměřené na veřejnou infrastrukturu nebo na řešení krajiny.

Dále bude podpora směřovat na zpracování regulačních plánů, které nenahrazují územní rozhodnutí, pořizovaných z vlastního podnětu obce. Např. pokud se třeba v zastavěném území obce nachází vojenský brownfield v podobě kasáren, jehož využití je definováno v územním plánu, regulační plán následně pomůže daleko lépe stanovit možnosti využití tohoto prostoru pro rozvoj obce.Spuštění programu a vyhlášení bylo 12. 8. 2016.

Vhodný žadatel:

 • Obce s rozšířenou působností

Termín vyhlášení výzvy: 12. 8. 2016
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 19. 8. 2016
Zahájení příjmu žádostí o podporu 26. 8. 2016
Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 10. 2022
Alokace na výzvu: 95 000 000 Kč

Územní zaměření projektů:

 • Území celé ČR mimo území hl. m. Prahy
 • Aktivity Územní plány a Regulační plány – území obcí s rozšířenou působností, která leží na území místní akční skupiny vymezeném ve schválené strategii CLLD.
 • Aktivita Územní studie – území správního obvodu obce s rozšířenou působností, které leží na území místní akční skupiny vymezeném ve schválené strategii CLLD.

Podporované aktivity:

 • Aktivita Územní plány
  • a) Zpracování územních plánů
  • b) Zpracování změn územních plánů
 • Aktivita Regulační plány
  • Zpracování regulačních plánů z vlastního podnětu obce, které nenahrazují územní rozhodnutí.
 • Aktivita Územní studie

  Zpracování územních studií:

  • a) zaměřených na veřejnou technickou infrastrukturu, na veřejnou dopravní infrastrukturu nebo na veřejná prostranství,
  • b) zaměřených na řešení krajiny.