PO 2 SC 3: Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu

program je aktuálně otevřený

Spuštění programu a vyhlášení první výzvy proběhlo 12. 8. 2016.

Vhodný žadatel:

  • Vlastníci/správci dotčené infrastruktury

Termín vyhlášení výzvy: 12. 8. 2016
Datum zpřístupnění žádosti o podporu v monitorovacím systému: 19. 8. 2016
Příjem (předběžných) žádostí o podporu: 19. 08. 2016 – 30. 09. 2017
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 12. 2017
Termín ukončení projektu: 31. 12. 2023
Alokace na výzvu: 2 752 941 176 Kč
Výše dotace: 100 % z min. výše způsobilých výdajů 3 000 000 Kč

Územní zaměření projektů:

  • Území celé ČR

Podporované aktivity:

  • Rozvoj systémů a služeb včetně ITS na síti TEN-T pro řízení dopravy a ovlivňování dopravních proudů
  • Podpora rozvoje infrastruktur prostorových dat a zavádění nových technologií a aplikací pro ochranu dopravní infrastruktury i optimalizaci dopravy, vč. aplikací založených na datech a službách družicových systémů (např. Galileo, EGNOS, Copernicus aj.)
  • Rozvoj systémů a služeb ITS, GIS a infrastruktur prostorových dat (SDI), sítí a služeb elektronických komunikací pro poskytování informací o dopravním provozu a o cestování v reálném čase, pro dynamické řízení dopravy, ovlivňování dopravních proudů a poskytování informací a služeb řidičům a cestujícím ve městech a v rámci sítě TEN-T a související infrastruktury