PO 2 SC 3: Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu (ITS ve městech)

program je aktuálně otevřený

Spuštění programu a vyhlášení první výzvy proběhlo 12. 8. 2016.

Vhodný žadatel:

 • Vlastníci/správci dotčené infrastruktury

Termín vyhlášení výzvy: 12. 8. 2016
Datum zpřístupnění žádosti o podporu v monitorovacím systému: 19. 8. 2016
Příjem (předběžných) žádostí o podporu: 19. 08. 2016 – 06. 01. 2017
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 12. 2017
Termín ukončení projektu: 31. 12. 2023
Alokace na výzvu: 2 418 129 296 Kč
Výše dotace: 100 % z min. výše způsobilých výdajů 3 000 000 Kč

Územní zaměření projektů: Města ČR nad 40 tisíc obyvatel (k 1.1.2016), která leží na územích zahrnutých v integrovaných strategiích ITI nebo IPRÚ, přičemž projekty nemusí být povinně součástí těchto strategií.
Jedná se konkrétně o následující měs­ta:

 • Hlavní město Praha, Kladno
 • Plzeň
 • Brno
 • Olomouc, Přerov, Prostějov
 • Ostrava, Karviná, Havířov, Frýdek-Místek, Opava
 • Ústí nad Labem, Teplice, Chomutov, Most, Děčín
 • Hradec Králové, Pardubice
 • Zlín
 • Jihlava
 • České Budějovice
 • Liberec, Jablonec nad Nisou
 • Karlovy Vary
 • Mladá Boleslav

Podporované aktivity:

 • Rozvoj systémů a služeb včetně ITS na síti TEN-T pro řízení dopravy a ovlivňování dopravních proudů
 • Podpora rozvoje infrastruktur prostorových dat a zavádění nových technologií a aplikací pro ochranu dopravní infrastruktury i optimalizaci dopravy, vč. aplikací založených na datech a službách družicových systémů (např. Galileo, EGNOS, Copernicus aj.)
 • Rozvoj systémů a služeb ITS, GIS a infrastruktur prostorových dat (SDI), sítí a služeb elektronických komunikací pro poskytování informací o dopravním provozu a o cestování v reálném čase, pro dynamické řízení dopravy, ovlivňování dopravních proudů a poskytování informací a služeb řidičům a cestujícím ve městech a v rámci sítě TEN-T a související infrastruktury