Program Marketing – NOVUMM, NOVUMM KET a DESIGN

program je aktuálně otevřený

Podmínkou získání podpory je spoluúčast podniků na nákladech, jejíž výše se liší podle teritoria. Firmy, které se zúčastní veletrhu v Evropě, se musejí podílet z 50 %, podniky na mimoevropských akcích z 30 %. Ty, které budou čerpat podporu projektu DESIGN, mohou získat až 50 % všech nákladů do výše 50 000 Kč na spolupráci s designérem a 130 000 Kč na účast na výstavách a veletrzích zaměřených na design.

Termín vyhlášení výzev: 1. 7. 2016
Druh výzvy – NOVUMM a NOVUMM KET: průběžná
Druh výzvy – DESIGN: kontinuální

Příjem žádostí – NOVUMM a NOVUMM KET: Od 18. 7. 2016 do 30. 6. 2018

 • Příjem žádostí může být pozastaven před datem ukončení příjmu přihlášek z ůdvodu vyčerpání finanční alokace

Příjem přihlášek do projektu – DESIGN: 16. 7. 2016 – 30. 5. 2018

Alokace na výzvu NOVUMM: 120 000 000,– Kč
Alokace na výzvu NOVUMM KET: 58 500 000,– Kč
Alokace na výzvu DESIGN: 9 750 000 Kč

Hlavní cíle projektů:

 • Usnadnění vstupu malých a středních podniků (MSP) na zahraniční trhy prostřednictvím jejich účasti na společných výstavách a veletrzích v zahraničí,
 • Marketingová podpora MSP především v oblasti nových technologií,
 • Zvýšení mezinárodní konkurenceschop­nosti MSP prostřednictvím designu nových produktů, včetně posouzení jejich tržního potenciálu a propagace průmyslového designu na zahraničních akcích.

NOVUMM:

 • 100 veletrhů,
 • min. 5 účastníků (oprávněným účastníkem jsou jen MSP dle Doporučení 2013/361/ES),
 • max. 15 účastníků (konkrétní počet účastníku každého veletrhu bude upřesněn v závislosti na aktuální nabídce plochy dané veletržní správy), podpora společných a individuálních expozic.

NOVUMM KET:

 • 50 veletrhů zaměřených na oblast klíčových technologií, na každém veletrhu se koná doprovodná akce
 • min. 5 účastníků (oprávněným účastníkem jsou jenom MSP dle Doporučení 2013/361/ES),
 • max. 15 účastníků (konkrétní počet účastníku každého veletrhu bude upřesněn v závislosti na aktuální nabídce plochy dané veletržní správy), podpora společných a individuálních expozic.

DESIGN:

 • intenzita podpory de minimis: 50 % způsobilých výdajů,
 • oprávněným příjemcem podpory jsou jen MSP dle Doporučení 2013/361/ES,
 • 200 individuálních spoluprací s průmyslovým designérem, maximální výše podpory na jednu akci: 50 000 Kč (bez DPH),
 • minimálně 6 výstav, veletrhů nebo přehlídek designu v období 2016–2018, maximální výše podpory na jednu akci: 130 000 (bez DPH).
 • podpora individuálních expozic s důrazem na design jednotlivých prezentací (stánků, produktů).