NOVUMM, NOVUMM KET a DESIGN

Podmínkou získání podpory je spoluúčast podniků na nákladech, jejíž výše se liší podle teritoria. Firmy, které se zúčastní veletrhu v Evropě, se musejí podílet z 50 %, podniky na mimoevropských akcích z 30 %. Ty, které budou čerpat podporu projektu DESIGN, mohou získat až 50 % všech nákladů do výše 50 000 Kč na spolupráci s designérem a 130 000 Kč na účast na výstavách a veletrzích zaměřených na design.

NOVUMM:

 • 100 veletrhů,
 • min. 5 účastníků (oprávněným účastníkem jsou jen MSP dle Doporučení 2013/361/ES),
 • max. 15 účastníků (konkrétní počet účastníku každého veletrhu bude upřesněn v závislosti na aktuální nabídce plochy dané veletržní správy), podpora společných a individuálních expozic.

NOVUMM KET:

 • 50 veletrhů zaměřených na oblast klíčových technologií, na každém veletrhu se koná doprovodná akce
 • min. 5 účastníků (oprávněným účastníkem jsou jenom MSP dle Doporučení 2013/361/ES),
 • max. 15 účastníků (konkrétní počet účastníku každého veletrhu bude upřesněn v závislosti na aktuální nabídce plochy dané veletržní správy), podpora společných a individuálních expozic.

DESIGN:

 • intenzita podpory de minimis: 50 % způsobilých výdajů,
 • oprávněným příjemcem podpory jsou jen MSP dle Doporučení 2013/361/ES,
 • 200 individuálních spoluprací s průmyslovým designérem, maximální výše podpory na jednu akci: 50 000 Kč (bez DPH),
 • minimálně 6 výstav, veletrhů nebo přehlídek designu v období 2016–2018, maximální výše podpory na jednu akci: 130 000 (bez DPH).
 • podpora individuálních expozic s důrazem na design jednotlivých prezentací (stánků, produktů).