PO 1 SC 1.3 – Vzdělávání – společná cesta k rozvoji! – výzva 03_16_060

program je aktuálně otevřený

Specifickými cíli výzvy č. 060 „Vzdělávání – společná cesta k rozvoji!“ je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce a zvýšit adaptabilitu starších pracovníků. Spuštění programu a vyhlášení první výzvy proběhlo 31. 8. 2016.

Vhodný žadatel:

  • Profesní a podnikatelská sdružení – zaměstnavatelské svazy, sdružení podniků, zájmová sdružení, spolky, hospodářská komora, svazy výrobních a spotřebních družstev
  • Zastřešující organizace nestátáních neziskových organizací (dále jen NNO)
  • Subjekty sdružující účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností

Termín vyhlášení výzvy: 31. 8. 2016
Zpřístupnění žádosti v MS2014+: 3. 10. 2016, 8:00 hodin
Příjem žádostí: 3. 10. 2016, 8:00 hodin – 31. 1. 2017, 12:00 hodin
Termín ukončení projektu: 30. 10. 2020
Alokace na výzvu: 420 000 000 CZK
Dotace:až 100 % z výše 1,8 – 20 mil. Kč způs. výdajů

Programová oblast a území dopadu: ČR bez hl. m. Prahy.
Místo realizace: ČR bez hl. m. Prahy.

Podporované aktivity:

  • Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli.
  • Podporované oblasti vzdělávání: Obecné IT, Měkké a manažerské dovednosti, Jazykové vzdělávání, Specializované IT, Účetní, ekonomické a právní kurzy, Technické a jiné odborné vzdělávání, Interní lektor