PO 1 SC 1.2 – Realizace genderových auditů u zaměstnavatelů – Praha- výzva 03_16_051

program je aktuálně otevřený

Specifickým cílem výzvy č. 050 je snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce. Spuštění programu a vyhlášení výzvy proběhlo dne 1. 9. 2016.

Vhodný žadatel:

 • obchodní korporace
 • OSVČ
 • státní podnik
 • NNO
 • profesní a podnikatelská sdružení
 • poradenské a vzdělávací instituce
 • školy a školská zařízení
 • vysoké školy
 • veřejné výzkumné instituce
 • kraje
 • organizace zřizované kraji
 • obce
 • organizace zřizované obcemi
 • dobrovolné svazky obcí
 • sociální partneři
 • organizační složky státu
 • příspěvkové organizace zřízené organizačními složkami státu
 • právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákon

Termín vyhlášení výzvy: 1. 9. 2016
Zpřístupnění žádosti v MS2014+: 10. 9. 2016
Příjem žádostí: 10. 09. 2016, 4:00 hodin – 30. 12. 2016, 18:00 hodin
Termín ukončení projektu: 31. 8. 2018
Alokace na výzvu: 5 000 000 Kč
Výše dotace: až 100 % z výše 0,5 – 2 mil. Kč

Územní zaměření projektů:

Programová oblast a území dopadu: Hl. m. Praha
Místo realizace: Hl. m. Praha

Podporované aktivity:

 • realizace genderového auditu u zaměstnavatele s alespoň 10-ti zaměstnanci