Výzva č. 52 – REVITALIZACE VYBRANÝCH PAMÁTEK II.

program je aktuálně otevřený

Podpora je zaměřena na revitalizaci a zatraktivnění památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO, památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví, nemovitých a movitých národních kulturních památek k 1. lednu 2014 a památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. lednu 2014. Spuštění programu a vyhlášení bylo 6. 9. 2016 v 15:00.

Vhodný žadatel:

 • Vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření (podle zápisu v katastru nemovitostí) kromě fyzických osob nepodnikajících.

Termín vyhlášení výzvy: 6. 9. 2016, 15:00
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 14. 9. 2016, 15:00
Zahájení příjmu žádostí o podporu 31. 10. 2016, 15:00
Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 28. 3. 2017, 15:00
Alokace na výzvu: 1 825 706 004,7 ,– Kč

Výše dotace:

 • až 100 %
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů 5 000 000 Kč
 • Maximální výše celkových výdajů:
  • pro památky zařazené na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví, pro národní kulturní památky a památky evidované v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. 1. 2014: 123 282 000 Kč
  • pro památky zapsané na Seznam světového dědictví UNESCO: 246 565 000 Kč

Územní zaměření projektů:

 • Území celé ČR mimo území hl. m. Prahy

Podporované aktivity pro:

Revitalizace a zatraktivnění:

 • památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO,
 • památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví,
 • nemovitých a movitých národních kulturních památek k 1. 1. 2014,
 • památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. 1. 2014.