Výzva č. 54 – Deinstituciona­lizace psychiatrické péče

program je aktuálně otevřený

Podpora je zaměřena na deinstituciona­lizaci psychiatrické péče za účelem zvýšení dostupnosti a kvality psychiatrické péče změnou organizace jejího poskytování a zvýšení úspěšnosti začleňování duševně nemocných do společnosti. Konkrétně tedy na zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče, tzn. Centra duševního zdraví, stacionáře se zaměřením na psychoterapeutické služby a ambulance poskytující rozšířené ambulantní služby v péči o osoby s duševním onemocněním. Dále na zřizování nových či rekonstrukce stávajících psychiatrických oddělení všeobecných nemocnic a na vybavení mobilních týmů, tzn. podpora zařízení a vybavení mobilních multidiscipli­nárních týmů Center duševního zdraví a podpora zařízení a vybavení mobilních multidiscipli­nárních týmů (mimo Centra duševního zdraví). Spuštění programu a vyhlášení bylo 15. 9. 2016 v 15:00.

Vhodný žadatel pro:

 • Příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem zdravotnictví ČR,
 • kraje,
 • obce,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • organizace zřizované kraji,
 • organizace zřizované obcemi,
 • organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí,
 • organizace zakládané kraji,
 • organizace zakládané obcemi,
 • organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí,
 • nestátní neziskové organizace,
 • církve,
 • církevní organizace,
 • obchodní společnosti poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče ,
 • další subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče .

Termín vyhlášení výzvy: 15. 9. 2016, 15:00
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 29. 9. 2016, 15:00
Zahájení příjmu žádostí o podporu 31. 10. 2016, 15:00
Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: Nejpozději 30. 6. 2017, 15:00
Alokace na výzvu: 2 000 000 ,– Kč

Územní zaměření projektů:

 • Území celé České republiky mimo hl. m. Prahu.

Podporované aktivity pro:

A) Zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče:

 • Centra duševního zdraví,
 • stacionáře se zaměřením na psychoterapeutické služby,
 • ambulance poskytující rozšířené ambulantní služby v péči o osoby s duševním onemocněním.

B) Zřizování nových či rekonstrukce stávajících psychiatrických oddělení všeobecných nemocnic

C) Vybavení mobilních týmů

 • podpora zařízení a vybavení mobilních multidiscipli­nárních týmů Center duševního zdraví,
 • podpora zařízení a vybavení mobilních multidiscipli­nárních týmů (mimo Centra duševního zdraví).