Výzva č. 59 – Infrastruktura pro předškolní vzdělávání – integrované projekty IPRÚ

program je aktuálně otevřený

Podpora bude poskytnuta na zvýšení kapacity mateřských škol provozovaných podle zákona č. 561/2004 Sb. a zapsaných do Rejstříku škol a školských zařízení, dětských skupin, služeb péče o děti, spolků zajišťujících péči o děti do 3 let a předškolní vzdělávání dětí (např. lesní školky, mateřská centra, předškolní kluby). V projektech lze realizovat stavby a stavební práce spojené s výstavbou nových zařízení péče o děti předškolního věku včetně inženýrských sítí, stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.), nákup budov, pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek. Spuštění programu a vyhlášení bylo 27. 10. 2016.

Vhodný žadatel pro:

 • zařízení péče o děti do 3 let
 • školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání
 • další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti
 • kraje
 • organizace zřizované kraji
 • organizace zakládané kraji
 • obce
 • organizace zřizované obcemi
 • organizace zakládané obcemi
 • nestátní neziskové organizace
 • církve
 • církevní organizace
 • organizační složky státu
 • příspěvkové organizace organizačních složek státu

Termín vyhlášení výzvy: 27. 10. 2016, 16:00
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 3. 11. 2016, 16:00
Zahájení příjmu žádostí o podporu 10. 11. 2016, 14:00
Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 10. 2022, 14:00
Alokace na výzvu: 396 933 765,– Kč

Územní zaměření projektů:

 • Území aglomerace České Budějovice, Jihlava, Liberec-Jablonec nad Nisou, Mladá Boleslav a Zlín vymezená ve schválené strategii IPRÚ.

Podporované aktivity:

 • stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí
 • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)
 • nákup pozemků
 • nákup budov
 • pořízení vybavení budov a učeben
 • pořízení kompenzačních pomůcek