Nově vyhlášené výzvy v OP PIK

11. listopadu 2016 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu výzvy Technologie a Potenciál z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschop­nost.

Jedná se o vyhlášení:

 • III. výzva programu podpory Potenciál
  • Výzva je zaměřena na zakládání a nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací. Žadateli jsou podnikatelské subjekty – vlastníci a provozovatelé infrastruktury.
  • Více informací naleznete zde
 • IV. výzva programu podpory Technologie
  • Cílem programu Technologie je podpora růstu a posilování konkurenceschop­nosti malých a středních podniků (MSP) a přispívat tak k rozvoji regionů a zvyšování zaměstnanosti.
  • Více informací naleznete zde
 • V. výzva programu podpory Technologie
  • Hlavním cílem programu podpory a Výzvy je formou dotací podporovat zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů začínajících malých podniků, přispívajících rozvoji regionů a zvyšování zaměstnanosti.
  • Více informací naleznete zde