PO 3 – Pregraduální vzdělávání, výzva č. 02_16_38

program je aktuálně otevřený

Výzva je zaměřena na podporu reflektovaných praxí studentů (budoucích učitelů) a rozvoj kompetencí akademických pracovníků (pedagogů VŠ), kteří vzdělávají budoucí učitele. Žadateli jsou veřejné vysoké školy. Výzva byla vyhlášena dne 02. 11. 2016.

Oprávněný žadatel:

 • Veřejné vysoké školy

Datum vyhlášení výzvy: 25. 10. 2016
Příjem plných žádostí: 16. 11. 2016 – nejpozději do 31. 5. 2017
Termín ukončení projektu: 31. 12. 2022
Alokace na výzvu: 400 000 000 Kč
Výše dotace: 95 % způsobilých výdajů z výše 15 000 000 – 58 000 000 Kč

Územní zaměření projektů:

 • V rámci výzvy budou podpořeny projekty realizované na celém území České republiky, vč. území hl. m. Prahy.

Podporované aktivity:

Povinné aktivity:

 • Řízení projektu

Povinně volitelné aktivity:

 • Aktivita I. (Zvyšování kvality praktické přípravy studentů-budoucích učitelů):
  • Podaktivita 1 – Zvyšování kvality studentských pedagogických pra­xí.
  • Podaktivita 2 – Vzdělávání zaměřené na rozvoj mentorských/re­flektivních dovedností a spolupráci učitelů fakultních škol a vysokoškolských učitelů.
  • Podaktivita 3 – Síťování fakultních škol.
 • Aktivita II. (Zvyšování kvality práce vysokoškolských učitelů):
  • Podaktivita 1 – Podpora rozvoje didaktických kompetencí vysokoškolských učitelů.
  • Podaktivita 2 – Podpora začínajících vysokoškolských učitelů.
  • Podaktivita 3 – Zvyšování pedagogických kompetencí vysokoškolských učitelů pro poskytování popisné zpětné vazby studentům.
  • Podaktivita 4 – Podpora rozvoje odborných kompetencí akademických pracovníků vytvořením motivujících podmínek pro přípravu na habilitační/jme­novací řízení.
 • Aktivita III. (Rozvoj kompetencí studentů – budoucích učitelů propojováním teoretické a praktické výuky):
  • Podaktivita 1 – Rozvoj osobnostně-sociálních kompetencí studentů – budoucích učitelů v kontextu inkluze.
  • Podaktivita 2 – Praktické využití inovativních přístupů ve vzdělávání při výuce studentů – budoucích učitelů, aktivní metody výuky.
  • Podaktivita 3 – Zapojování praktikujících učitelů z MŠ/ZŠ/SŠ do výuky studentů – budoucích učitelů.
 • Aktivita IV. (Podpora využití technologií a realizace výzkumných aktivit v pregraduálním vzdělávání budoucích učitelů):
  • Podaktivita 1 – Příprava inovativních vzdělávacích materiálů a kurzů.
  • Podaktivita 2 – Vytvoření a činnost center didaktických inovací.
  • Podaktivita 3 – Podpora výzkumných aktivit.