9 nově vyhlášených výzev v OP PIK

Během října 2016 Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo 9 nových výzev z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschop­nost.

Jedná se o vyhlášení:

 • II. výzva programu podpory Partnerství znalostního transferu
  • Výzva je zaměřena na rozvoj partnerství mezi malými a středními podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií, ke kterým podniky nemají přístup. Žadateli jsou malé a střední podniky a výzkumné organizace.
  • Více informací naleznete zde
 • III. výzva programu podpory Spolupráce — Klastry
  • Program je zaměřen na podporu klastrů (kolektivní výzkum, sdílená infrastruktura, internacionalizace klastru, rozvoj klastrové organizace). Žadateli mohou být malé a střední podniky a výzkumné organizace.
  • Více informací naleznete zde
 • II. výzva programu podpory Marketing
  • Výzva je zaměřena na služby pro malé a střední podniky zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy.
  • Více informací naleznete zde
 • II. výzva programu podpory Nemovitosti
  • Výzva je zaměřena na modernizace výrobních provozů, rekonstrukce stávající zastaralé podnikatelské infrastruktury, rekonstrukce objektů typu brownfield (revitalizace podnikatelských ploch, rekonstrukce technicky nevyhovujících objektů). Žadateli jsou malé a střední podniky.
  • Více informací naleznete zde
 • II. výzva programu podpory Školicí střediska
  • Výzva je zaměřena na rekonstrukci a výstavbu školicích středisek a vzdělávání zaměstnanců. Žadateli jsou malé a střední podniky.
  • Více informací naleznete zde
 • II. výzva programu podpory ICT a sdílené služby — aktivita budování a modernizace datových center
  • Výzva podporuje budování a modernizaci datových center. Žadatelem jsou malé, střední i velké podniky.
  • Více informací naleznete zde
 • II. výzva programu podpory ICT a sdílené služby — aktivita zřizování a provoz center sdílených služeb
  • Program je zaměřen na tvorbu nových ICT řešení, zřizování a provoz center sdílených služeb a budování a modernizaci datových center. Žadatelem jsou malé, střední i velké podniky.
  • Více informací naleznete zde
 • II. výzva programu podpory ICT a sdílené služby — aktivita tvorba nových IS/ICT řešení
  • Výzva podporuje tvorbu nových ICT řešení v oblasti komunikace, zábavy, obchodování, vzdělávání, zdravotnictví, přístupu k zaměstnání nebo i v oblasti kulturních a kreativních průmyslů. Žadatelem jsou malé, střední i velké podniky.
  • Více informací naleznete zde
 • III. výzva programu podpory ICT a sdílené služby pro začínající podniky
  • Výzva je zaměřena na podporu tvorby nových ICT řešení. Žadatelem jsou začínající podnikatelé.
  • Více informací naleznete zde