Do konce roku 2016 bude vyhlášeno několik výzev z OPPIK

Do konce roku 2016 vyhlásí Ministerstvo průmyslu a obchodu výzvy k jednotlivým programům Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

Konkrétně se jedná o následující programy podpory:

 • Služby infrastruktury
  • Více informací naleznete zde
 • Úspory energie
  • Aktivity spojené s úsporou konečné spotřeby energie.
  • Více informací naleznete zde
 • Inovace – Inovační projekt
  • Inovační projekty: produktové inovace, procesní inovace, organizační inovace, marketingová inovace.
  • Více informací naleznete zde
 • Aplikace
  • realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje
  • Více informací o naleznete zde
 • Smart grids I: distribuční sítě
  • Nasazení automatizovaných dálkově ovládaných prvků v distribučních soustavách, nasazení technologických prvků řízení napětí a výběrové osazení měření kvality elektrické energie v distribučních soustavách, řešení lokální bilance řízením toků výkonu mezi odběrateli a provozovatelem distribuční sítě.
  • Více informací naleznete zde
 • Nízkouhlíkové technologie
  • Nízkouhlíkové inovativní technologie.
  • Více informací naleznete zde
 • Úspory energie v SZT
  • Rekontrukce a rozvoj v SZT, zvyšování účinnosti KVET.
  • Více informací naleznete zde
 • Obnovitelné zdroje energie
  • Vybudování, rekontrukce MVE, vyvedení tepla ze stávajících BS, výstavba a rekonstrukci zdrojů tepla a kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy a vyvedení tepla.
  • Více informací naleznete zde
 • Spolupráce: Technologické platformy
  • Podpora rozvoje národních TP vedoucí k propojení veřejného a soukromého sektoru ve VaVa I v technologických v oblastech významných pro podnikatelskou sféru, podporovány jsou koordinační činnosti TP.
  • Více informací naleznete zde
 • Vysokorychlostní internet
  • Modernizace, rozšiřování a budování sítí pro vysokorychlostní internet.
  • Více informací naleznete zde