V lednu 2017 byly spuštěny 2 výzvy v OP PIK

Dne 25. 1. 2017 byly vyhlášeny 2 nové výzvy v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschop­nost. Konkrétně se jedná o následující programy podpory:

  • Obnovitelné zdroje energie – Výzva II
    • Cílem programu je podpora výroby a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů. Podporovány budou zařízení s největší efektivitou a bez negativního vlivu na elektrizační soustavu.
    • Více informací naleznete zde
  • Nízkouhlíkové technologie – Výzva II
    • Cílem programu je podpora konkurenceschop­nosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti elektromobility, obnovitelných zdrojů energie, nakládání s energií a využití druhotných surovin.
  • Více informací naleznete zde