Na začátku února byly vyhlášeny další 2 nové výzvy v OP PIK

Dne 2. 2. 2017 byly vyhlášeny 2 nové výzvy v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschop­nost. Konkrétně se jedná o následující programy podpory:

  • Úspory energie v SZT – Výzva II
    • Hlavním cílem je za pomoci podporovaných činností snížit energetickou náročnost a tím uspořit energie v podnikovém provozu.
    • Více informací naleznete zde
  • Smart grids I – Výzva II
    • Hlavním cílem je zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům a přiblížení se na úroveň obvyklou v zemích EU-15 za současné minimalizace úzkých profilů a integrace decentralizovaných zdrojů energie.
    • Více informací naleznete zde