O nás

B&H consult services s.r.o.

Za projektem poskytovat dotační poradenství pod značkou B&H consult stojí bývalí kolegové ze státní agentury na podporu podnikání a investic CzechInvest – Blanka Bendlová a Pavel Hájek. Vzhledem k silné poptávce po odborných službách v dotačním poradenství, se kterou jsme se i po odchodu z CzechInvestu setkávali, jsme se rozhodli vytvořit společný tým a vyplnit mezeru na trhu poradenských agentur (nejen) v Plzeňském kraji. Od svého vzniku se soustředíme především na dotační tituly pro výrobní a zemědělské společnosti.

S novým programovacím obdobím 2014–2020 rozšířujeme svou působnost i do ostatních operačních programů, abychom vyhověli požadavkům klientů a poskytovali komplexní dotační poradenství ve všech oblastech bez ohledu na příjemce dotace. Náš tým tvoří zkušení konzultanti s mnohaletou praxí v oboru, kteří garantují vysokou odbornost a kvalitu poskytovaných služeb.

Proč si zvolit právě nás?

V oboru dotací se pohybujeme od roku 2007, za tu dobu jsme získali obsáhlé know-how a sestavili tým zkušených odborníků. Společně přinášíme našim klientům finanční prostředky pro rychlejší růst. Čerpání EU dotací se Vám rozhodně vyplatí, pokud máte na své straně profesionály, kteří se postarají o nezbytnou administrativu.

Nabízíme Vám:

  • několikaleté zkušenosti se zpracováním žádostí o dotaci o celkové investici 1 mld. Kč
  • odbornost, spolehlivost, osobní a flexibilní přístup
  • minimalizaci administrativní a časové zátěže našich klientů – se státními orgány komunikujeme za Vás
  • vysokou úspěšnost námi zpracovaných projektů v OPPI a PRV – dosud 97 %

Informace o nás a našich službách naleznete v následujícím propagačním materiálu:

Skládačka – B&H consult

Bc. Pavel Hájek

jednatel, senior konzultant

Bc. Pavel Hájek Je absolvent oboru Ekonomická a regionální geografie na Pedagogické fakultě ZČU v Plzni. Problematikou strukturálních fondů se zabýval již během studia. Intenzivně se v oblasti strukturálních fondů pohybuje nepřetržitě od počátku roku 2008, kdy nastoupil na pozici projektového manažera regionální kanceláře Agentury CzechInvest pro Plzeňský kraj.

Po celou tuto dobu se specializoval na Operační program Podnikání a Inovace, kde hlavní pracovní náplň tvořily intenzivní konzultace projektových záměrů a metodiky s žadateli o dotace v jednotlivých titulech tohoto operačního programu.

Od svého odchodu z Agentury CzechInvest do privátní sféry, v polovině roku 2010, se věnuje komplexnímu dotačnímu managementu a projektovému řízení projektů financovaných ze soukromých i veřejných zdrojů (např. Operačního programu podnikání a inovace, Programu rozvoje venkova a dalších).

Mezi jeho záliby patří zejména práce, rodina, dále cyklistika, stolní tenis a také cestování.

e-mail: hajek@bhconsult.cz
Telefon: +420 725 741 338

PhDr. Blanka Bendlová, MBA

externí konzultant

PhDr. Blanka Bendlová, MBA Je absolventkou oboru Politologie Filosofické fakulty ZČU v Plzni a manažerského programu MBA na VŠEM (specializace Marketing) v Praze. Věnuje se dotacím od roku 2007, do února 2011 působila na pozici ředitelky regionální kanceláře Agentury CzechInvest pro Plzeňský kraj. Od té doby až doposud se zabývá dotačním managementem, projektovým řízením a marketingem. V letech 2011–2014 byla zastupitelem (od roku 2013 i radní) města Starý Plzenec.

Od roku 2011 se aktivně podílí na budování pobočky mezinárodní organizace mladých aktivních občanů (podnikatelů, studentů, manažerů) Junior Chamber International v České republice. V roce 2013 byla lokální prezidentkou JCI West Bohemia a nastartovala v Plzni například projekt pro studenty SŠ Fit4Jobs či Plzeňský business kotel. V roce 2014 se stala viceprezidentkou, v roce 2015 prezidentkou JCI Czech Republic. V období 2/2016–1/2018 byla v rámci JCI Czech Republic zodpovědná za řízení dotačního projektu Erasmus for Young Entrepreneurs, přeshraničního výměnného programu, díky němuž mají noví a začínající podnikatelé možnost nabýt nových zkušeností od zkušených podnikatelů, kteří provozují menší podniky v jiných účastnických zemích.

Ve volném čase ráda sportuje a věnuje se cizím jazykům. Hovoří anglicky, francouzsky a dorozumí se německy.

e-mail: bendlova@bhconsult.cz
Telefon: +420 777 124 643

cz.linkedin.com/in/blan­kabendlova

JSME ČLENY

Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje (KHKKK)

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR