Dotace dle operačních programů

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)» více informací

Program Marketing – NOVUMM, NOVUMM KET a DESIGN

program je aktuálně otevřený

Program Marketing

program je aktuálně uzavřený

Program Školicí střediska

program je aktuálně otevřený

Program Inovace – Inovační projekt

program je aktuálně otevřený

Program Potenciál

program je aktuálně otevřený

Program Nemovitosti

program je aktuálně uzavřený

Program Úspory energie

program je aktuálně otevřený

Program Aplikace

program je aktuálně otevřený

Program Spolupráce – klastry

program je aktuálně otevřený

Program Partnerství znalostního transferu

program je aktuálně otevřený

Program Poradenství 1

program je aktuálně uzavřený

Program Obnovitelné zdroje energie

program je aktuálně otevřený

Program Úspory energie v SZT

program je aktuálně otevřený

Program Smart grids I (Distribuční sítě)

program je aktuálně otevřený

Program Smart grids II (Přenosová síť)

program je aktuálně otevřený

Program Vysokorychlostní internet

program je aktuálně otevřený

Program Poradenství 2

program je aktuálně uzavřený

Program Služby infrastruktury

program je aktuálně otevřený

Program Inovační vouchery

program je aktuálně otevřený

Program Spolupráce – technologické platformy

otevření plánováno na 12/2016

Program Rozvoje venkova (PRV)» více informací

M01 – 1.1.1 Vzdělávací akce

program je aktuálně uzavřený

M01 – 1.2.1 Informační akce

program je aktuálně uzavřený

M04 – 4.3.1 Pozemkové úpravy

program je aktuálně uzavřený

M04 – 4.3.2 Lesnická infrastruktura

program je aktuálně otevřený

M06 – 6.4.2 Podpora agroturistiky

program je aktuálně otevřený

M08 – 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů

otevření plánováno na 10/2015

M08 – 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích

program je aktuálně uzavřený

M11 – Ekologické zemědělství

otevření plánováno na 2016

M14 – Dobré životní podmínky zvířat

otevření plánováno na 2016

M16 – 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů

program je aktuálně uzavřený

Operační program Životní prostředí (OPŽP)» více informací

SC 3.1 Prevence vzniku odpadů

program je aktuálně otevřený

SC 3.3 Rekultivace starých skládek

otevření plánováno na 10/2015

SC 4.2 Posílení biodiverzity

program je aktuálně uzavřený

SC 4.3 Posílení přirozené funkce krajiny

program je aktuálně otevřený

SC 4.4 Zlepšení kvality prostředí v sídlech

program je aktuálně uzavřený

Operační program Zaměstnanost (OPZ)» více informací

PO 5 SC 1: Technická pomoc

otevření plánováno na 06/2015

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání (OP VVV)» více informací

PO 2 – Smart Akcelerátor, výzva č. 02_15_004

program je aktuálně uzavřený

PO 1 – Teaming, výzva č. 02_15_006

program je aktuálně uzavřený

PO 1 – Fázové projekty, výzva č. 02_15_008

program je aktuálně uzavřený

PO 4 – Technická pomoc, výzva č. 02_16_009

program je aktuálně otevřený

PO 3 – Gramotnost, výzva č. 02_16_012

program je aktuálně uzavřený

PO 1 – Excelentní výzkum, výzva č. 02_16_019

otevření plánováno na 11/2016

Integrovaný regionální operační program (IROP)» více informací

Výzva č. 2 Územní plány

program je aktuálně otevřený

Výzva č. 3 Regulační plány

program je aktuálně otevřený

Výzva č. 8 Technická pomoc

program je aktuálně otevřený

Výzva č. 9 Územní studie

program je aktuálně otevřený

Výzva č. 10 – Kybernetická bezpečnost

program je aktuálně otevřený

Výzva č. 13 Revitalizace vybraných památek

program je aktuálně uzavřený

Výzva č. 21 – Muzea

program je aktuálně uzavřený

Výzva č. 22 – Telematika pro veřejnou dopravu

program je aktuálně uzavřený

Výzva č. 25 – Knihovny

program je aktuálně otevřený

Výzva č. 26 – eGovernment I.

program je aktuálně otevřený

Výzva č. 29 – Rozvoj sociálních služeb

program je aktuálně otevřený

Výzva č. 34 – Sociální bydlení

program je aktuálně otevřený

Výzva č. 36 – Stanice IZS

program je aktuálně otevřený

Výzva č. 43 – Sociální podnikání II.

program je aktuálně otevřený

Výzva č. 46 – Infrastruktura základních škol

program je aktuálně otevřený

Operační program Praha-pól růstu» více informací

Operační program Doprava (OPD)» více informací

Nejste si jistí, ve kterém operačním programu můžete žádat o dotaci?
Kontaktujte nás, rádi Vám poradíme. Poptávkový formulář zde »