Program Poradenství 1

program je aktuálně uzavřený

Tento program je určen pro nové začínající malé a střední podniky, jež se potýkají s nedostatečným množstvím zkušeností a know-how a pro provozovatele inovační struktury (VTP, IC a PI). Hlavním cílem je opatřit těmto začínajícím podnikům v oblasti výroby, stavebnictví, obchodu a služeb expertní a poradenské služby, které budou zprostředkovány provozovateli inovační infrastruktury. Předpokládané spuštění programu je stanoveno na podzim roku 2015.

Vhodný žadatel:

  • provozovatelé inovační infrastruktury: PI, VTP, IC
  • malý a střední podnik

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy: květen 2016
Předpokládaný příjem předběžných žádostí: červen 2016
Příjem plných žádostí: bude upřesněno výzvou
Termín ukončení projektu: bude upřesněno výzvou
Alokace na výzvu: 58 000 000 Kč

Výše dotace:

  • a) provozovaté inovační infrastruktury: až 50 % ve výši 5 – 20 mil. Kč
  • b) MSP: 50 – 500 tis. Kč

Územní zaměření projektů:

Projekty je možné realizovat na území ČR, mimo území hl.m. Prahy (rozhodující je místo realizace projektu, nikoliv sídlo žadatele). Z hlediska územní dimenze je tento program podpory zaměřen na hospodářsky problémová území a území s vysokou mírou nezaměstnaností a dále urbánní území , kde se předpokládá zapojení do integrovaného nástroje ITI .

Podporované aktivity:

  • poradenské služby pro začínající MSP (s historií do 3 let) poskytované provozovateli inovační infrastruktury jako jsou podnikatelské inkubátory, vědeckotechnické parky a inovační centra

Nepodporované aktivity:

  • poradenské služby mající charakter stálé nebo pravidelné činnosti související s obvyklými provozními náklady podniku na služby, jako například běžné daňové poradenství, pravidelné právní služby nebo reklama

Způsobilé výdaje:

  • Poradenské a expertní služby prostřednictvím externích certifikovaných poradců