Program Poradenství 2

program je aktuálně uzavřený

Tento program je určen pro malé a střední podnikatele i pro agentury CzechInvest a CzechTrade v souvislosti s realizací jejich interních projektů. Program Poradenství 2 má podpořit žadatele ve využití sofistikovaných poradenských služeb a služeb zaměřených na podporu internacionalizace zapojováním MSP do mezinárodních programů. Předpokládané spuštění programu je stanoveno na podzim v roce 2015.

Vhodný žadatel:

  • malý a střední podnik
  • Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest (pouze pro interní projekty)
  • Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade (pouze interní projekty)

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy: říjen 2015
Předpokládaný příjem předběžných žádostí: říjen 2015
Příjem plných žádostí: bude upřesněno výzvou
Termín ukončení projektu: bude upřesněno výzvou
Alokace programu: 13 379 794 EUR
Alokace na výzvu: bude upřesněno výzvou
Výše dotace: až 50 % dle velikosti podnikatelského subjektu ve výši 0,5 – 1 mil. Kč/projekt

Podporované aktivity:

1) sofistikované poradenské služby expertů se znalostí mezinárodního prostředí

2) služby zaměřené na internacionalizaci zapojováním MSP do mezinárodních programů

Způsobilé výdaje:

  • Služby poradenských expertů pro strategické řízení a management inovací
  • Služby poradenských expertů zaměřené na podporu internacionali­zace MSP
  • Služby související s realizací projektů
  • Náklady na administraci projektů