Reference

30. 12. 2011

VOLNÉ PROSTORY s.r.o.

Elektrárna na spalování biomasy – OPPI: Eko-energie – II. výzva

Aktivity: Příprava projektu a žádostí vč. všech příloh
Výše projektu: 335 mil. Kč (z toho dotace 30 %)
Doba realizace: 2010 – 2012 (žadatel neobdržel stavební povolení – nerealizováno)

22. 03. 2015

PEBAL s.r.o.

Zavedení výroby inovovaných typů obalů – OPPI: Inovace, inovační projekt – IV., prodloužení II.

Aktivity: Řízení projektu
Výše projektu: 80 mil. Kč (z toho dotace 40 %)

Zavedení výroby inovovaných typů obalů – vysoce lepivé folie – OPPI: Inovace, inovační projekt – IV., prodloužení III.

Aktivity: Příprava projektu a žádostí vč. všech příloh, řízení projektu
Výše projektu: 15 mil. Kč (z toho dotace 40 %)

Rozšíření VaV kapacit – vývoj nového typu adhezivních folií – OPPI: Potenciál – III., prodloužení II.

Aktivity: Příprava projektu a žádostí vč. všech příloh, řízení projektu
Výše projektu: 7.1 mil. Kč (z toho dotace 50 %)

22. 03. 2015

SOLODOOR a.s.

Produktová a procesní inovace ve výrobě rámových dveří ve společnosti SOLODOOR a.s. – OPPI: Inovace, inovační projekt – IV., prodloužení II.

Aktivity: Řízení projektu
Výše projektu: 62 mil. Kč (z toho dotace 40 %)
Doba realizace: 9/2013 – 5/2015

Rozšíření a modernizace technologického parku společnosti SOLODOOR a.s. – OPPI: Rozvoj – III., prodloužení III.

Aktivity: Příprava projektu a žádostí vč. všech příloh, řízení projektu
Výše projektu: 21.1 mil. Kč (z toho dotace 35 %)
Doba realizace: 6/2014 – 8/2015

28. 12. 2013

Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o.

Modernizace technologií společnosti Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o. – OPPI: Rozvoj – III. výzva – II. prodloužení

Aktivity: Příprava a žádostí vč. všech příloh, řízení projektu
Výše projektu: 33 mil. Kč (z toho dotace 40 %)
Doba realizace: 2014 – 2015

Modernizace technologií pro slévárenskou produkci a obrábění odlitků – OPPI: Rozvoj – III., prodloužení III.

Aktivity: Příprava projektu a žádostí vč. všech příloh, řízení projektu
Výše projektu: 18 mil. Kč (z toho dotace 35 %)
Doba realizace: 6/2014 – 8/2015

28. 01. 2015

LINEA HOME s.r.o.

Modernizace kotle na biomasu a využití odpadní páry pro výrobu elektrické energie – OPPI: Eko-energie – II. výzva

Aktivity: Příprava projektu a žádostí vč. všech příloh, řízení projektu
Výše projektu: 30 mil. Kč (z toho dotace 46 %)
Doba realizace: 2010 – 2012

22. 03. 2015

Martin Trik

Rozvoj – výrobní závod v Litomyšli – OPPI: Rozvoj – III. výzva

Aktivity: Řízení projektu
Výše projektu: 24.2 mil. Kč (z toho dotace 60 %)
Doba realizace: 5/2011 – 1/2012

Podpora exportních příležitostí společnosti Martin Trik – OPPI: Marketing – II. výzva

Aktivity: Příprava projektu a žádostí vč. všech příloh, řízení projektu
Výše projektu: 1,3 mil. Kč (z toho dotace 50 %)
Doba realizace: 2011–2012

Podpora exportních příležitostí společnosti Martin Trik – OPPI: Marketing – II., prodloužení II.

Aktivity: Příprava a žádostí vč. všech příloh, řízení projektu
Výše projektu: 1,25 mil. Kč (z toho dotace 50 %)
Doba realizace: 2012 – 2013

22. 03. 2015

G - Team a.s.

Experimentální a vývojové středisko – OPPI: Eko-energie – II. výzva

Aktivity: Řízení projektu
Výše projektu: 19.4 mil. Kč (z toho dotace 46 %)
Doba realizace: 10/2010 – 3/2012

29. 12. 2011

Discomp s.r.o.

Školicí středisko společnosti Discomp – OPPI: Školicí střediska – II. výzva

Aktivity: Příprava projektu a žádostí vč. všech příloh
Výše projektu: 15,8 mil. Kč (z toho dotace 56 %)
Doba realizace: 2010 – 2012

Podpora exportních příležitostí společnosti Discomp s.r.o. – OPPI: Marketing – II.

Aktivity: Příprava projektu a žádostí vč. všech příloh
Výše projektu: 1,9 mil. Kč (z toho dotace 50 %)
Doba realizace: 2010–2011

28. 12. 2013

Agrometall s.r.o.

Rozšíření a modernizace technologického vybavení společnosti A G R O M E T A L L s. r. o. – OPPI: Rozvoj – III. výzva – II. prodloužení

Aktivity: Příprava a žádostí vč. všech příloh, řízení projektu
Výše projektu: 14 mil. Kč (z toho dotace 40 %)
Doba realizace: 2014 – 2015

14. 11. 2012

Ing. Kamil Mana

Rekonstrukce výrobního areálu – Nynice – OPPI: Rozvoj – III. výzva – II. prodloužení I.

Aktivity: Příprava projektu a žádosti vč. všech příloh, řízení projektu
Výše projektu: 11 mil. Kč (z toho dotace 50 %)
Doba realizace: 2013–2014

Technologické vybavení zámečnické a truhlářské dílny – PRV: opatření III.1.2f – Zakládání a rozvoj mikropodniku

Aktivity: Příprava projektu a žádostí vč. všech příloh, řízení projektu
Výše projektu: 6.3 mil. Kč (z toho dotace 35 %)
Doba realizace: 6/2014 – 5/2015

30. 12. 2011

Obnovitelné zdroje s.r.o.

Pořízení drtiče na klest a ostatní dřevní odpad za účelem zefektivnění lesnické činnosti společnosti – PRV: opatření I.1.2.1 – Lesnická technika

Aktivity: Příprava a žádostí vč. všech příloh
Výše projektu: 11 mil. Kč (z toho dotace 30 %)
Doba realizace: 2011 – 2012

Pořízení drtiče na klest a ostatní dřevní odpad za účelem zefektivnění lesnické činnosti společnosti – PRV: Investice do lesů – Technické vybavení provozoven

Aktivity: Příprava a žádostí vč. všech příloh, řízení projektu
Výše projektu: 8 mil. Kč (z toho dotace 35 %)
Doba realizace: 2012

22. 03. 2015

ANTA, s.r.o.

Rozvoj truhlářské výroby mikropodniku ANTA s.r.o. – PRV: opatření III.1.2f – Zakládání a rozvoj mikropodniku

Aktivity: Příprava projektu a žádostí vč. všech příloh, řízení projektu
Výše projektu: 10 mil. Kč (z toho dotace 45 %)
Doba realizace: 6/2014 – 4/2015

30. 12. 2011

OVM PELLET s.r.o.

Zavedení výroby příhradových vazníků, tvarovaných biopaliv a palivového dřeva – PRV: opatření III.1.2a – Zakládání a rozvoj mikropodniku

Aktivity: Příprava a žádostí vč. všech příloh, řízení projektu
Výše projektu: 10 mil. Kč (z toho dotace 44 %)
Doba realizace: 2012–2013

30. 12. 2011

OVM WOOD s.r.o.

Založení a dlouhodobý rozvoj pilařské výroby v obci Oslov-Tukleky – PRV: opatření III.1.2a – Zakládání a rozvoj mikropodniku

Aktivity: Příprava a žádostí vč. všech příloh, řízení projektu
Výše projektu: 10 mil. Kč (z toho dotace 42 %)
Doba realizace: 2012–2013

30. 12. 2011

Rott design s.r.o.

Zavedení výroby masivních nábytkových dílců – PRV: opatření III.1.2a – Zakládání a rozvoj mikropodniku

Aktivity: Příprava a žádostí vč. všech příloh, řízení projektu
Výše projektu: 9,98 mil. Kč (z toho dotace 35 %)
Doba realizace: 2012–2013

Rozvoj mikropodniku Rott design s.r.o. – pořízení technologií – PRV: opatření III.1.2f – Zakládání a rozvoj mikropodniku

Aktivity: Příprava projektu a žádostí vč. všech příloh, řízení projektu
Výše projektu: 7.4 mil. Kč (z toho dotace 35 %)
Doba realizace: 9/2014 – 6/2015

23. 03. 2012

DM Dřevovýroba MF, a. s.

Školicí centrum společnosti DM Dřevovýroba MF, a.s. – OPPI: Školicí střediska – II. výzva – prodloužení

Aktivity: Příprava projektu a žádostí vč. všech příloh, řízení projektu
Výše projektu: 9,850 mil. Kč (z toho dotace 50 %)
Doba realizace: 2012–2014

14. 11. 2012

Jack´s Wood s.r.o.

Modernizace pilařského provozu ve Spáleném Poříčí – PRV: opatření I.1.2.2 – Technické vybavení provozoven

Aktivity: Příprava projektu a žádosti vč. všech příloh
Výše projektu: 9,85 mil. Kč (z toho dotace 45 %)
Doba realizace: 2013–2014

22. 03. 2015

T A U R U S , s.r.o., Chrudim

Modernizace strojního vybavení společnosti T A U R U S , s.r.o., Chrudim – OPPI: Rozvoj – III., prodloužení III.

Aktivity: Příprava projektu a žádostí vč. všech příloh, řízení projektu
Výše projektu: 8 mil. Kč (z toho dotace 45 %)
Doba realizace: 6/2014 – 8/2015

22. 03. 2015

Ginzel, s.r.o.

Inovace produktu (skleněných technických kuliček) a procesu ve společnosti Ginzel, s.r.o. – OPPI: Inovace, inovační projekt – IV., prodloužení III.

Aktivity: Příprava projektu a žádostí vč. všech příloh, řízení projektu
Výše projektu: 7.9 mil. Kč (z toho dotace 50 %)
Doba realizace: 4/2014 – 4/2015

Inovace produktu a procesu ve společnosti Ginzel, s.r.o. – OPPI: Inovace-inovační projekt – IV. výzva

Aktivity: Příprava a žádostí vč. všech příloh, řízení projektu
Výše projektu: 5,8 mil. Kč (z toho dotace 60 %)
Doba realizace: 2011 – 2013

12. 08. 2012

EXPOSALE – CZ s.r.o.

Implementace komplexního informačního systému (ERP a CRM) ve společnosti EXPOSALE – CZ s.r.o. – OPPI: ICT v podnicích – III. výzva prodloužení

Aktivity: Příprava a žádostí vč. všech příloh, řízení projektu
Výše projektu: 3 mil. Kč (z toho dotace 60 %)

Rozšíření a modernizace technologií společnosti EXPOSALE – CZ s.r.o. – OPPI: Rozvoj – III. výzva – II. prodloužení

Aktivity: Příprava a žádostí vč. všech příloh, řízení projektu
Výše projektu: 7 mil. Kč (z toho dotace 50 %)

Podpora exportních aktivit společnosti EXPOSALE – CZ s.r.o. – OPPI: Marketing – II., prodloužení II.

Aktivity: Příprava projektu a žádostí vč. všech příloh, řízení projektu

28. 12. 2013

EURON STEEL s.r.o.

Modernizace a rozšíření procesu obrábění – OPPI: Rozvoj – III. výzva – II. prodloužení

Aktivity: Příprava a žádostí vč. všech příloh, řízení projektu
Výše projektu: 6 mil. Kč (z toho dotace 50 %)
Doba realizace: 2014 – 2015

22. 03. 2015

WOODPACK Bohemia s.r.o.

Rozvoj dřevařské výroby mikropodniku Woodpack Bohemia s.r.o. – PRV: opatření III.1.2f – Zakládání a rozvoj mikropodniku

Aktivity: Příprava projektu a žádostí vč. všech příloh, řízení projektu
Výše projektu: 5.8 mil. Kč (z toho dotace 35 %)

Modernizace pilařské výroby společnosti WOODPACK Bohemia s.r.o. – PRV: I.1.2.2 – Technické vybavení provozoven

Aktivity: Příprava projektu a žádosti vč. všech příloh, řízení projektu
Výše projektu: 5,16 mil. Kč (z toho dotace 50 %)

Zavedení moderní výroby dřevěných obalů ve společnosti WOODPACK Bohemia s.r.o. – PRV: opatření III.1.2a – Zakládání a rozvoj mikropodniku

Aktivity: Příprava a žádostí vč. všech příloh
Výše projektu: 2,49 mil. Kč (z toho dotace …

14. 11. 2012

VŮNĚ DŘEVA s.r.o.

Snížení energetické náročnosti truhlářského provozu společnosti VŮNĚ DŘEVA s.r.o. – OPPI: Eko-energie – III., prodloužení I

Aktivity: Příprava projektu a žádosti vč. všech příloh, řízení projektu
Výše projektu: 5,44 mil. Kč (z toho dotace 50 %)
Doba realizace: 2012–2013

02. 02. 2015

Dřevošrot a.s.

Implementace nového IS do společnosti Dřevošrot a.s. – OPPI: ICT v podnicích – III., prodloužení I.

Aktivity: Příprava projektu a žádostí vč. všech příloh, řízení projektu
Výše projektu: 4,92 mil. Kč (z toho dotace 60 %)
Doba realizace: 2012–2014

22. 03. 2015

AGROKLAS Staré Sedliště a.s.

Výrazné zlepšení welfare skotu rekonstrukcí stáje – PRV: opatření I.1.1.1 – Modernizace zemědělských podniků

Aktivity: Příprava projektu a žádostí vč. všech příloh, řízení projektu
Výše projektu: 4.9 mil. Kč (z toho dotace 35 %)

Výstavba hnojiště v areálu společnosti Agroklas Staré Sedliště a.s. – PRV: opatření I.1.1.1 – Modernizace zemědělských podniků

Aktivity: Příprava projektu a žádostí vč. všech příloh, řízení projektu
Výše projektu: 2.4 mil. Kč (z toho dotace 40 %)

Pořízení technologií ke zvýšení efektivity živočišné výroby – PRV: opatření I.1.1.1 – Modernizace zemědělských podniků

Aktivity: Příprava projektu a žádostí vč. všech příloh, řízení projektu
Výše projektu: 1.8 mil. Kč (z toho dotace …

14. 11. 2012

František Hrdlička

Rekonstrukce výrobního areálu – Kadaň – OPPI: Nemovitosti – II., prodloužení I.

Aktivity: Příprava projektu a žádosti vč. všech příloh, řízení projektu
Výše projektu: 4,82 mil. Kč (z toho dotace 50 %)
Doba realizace: 2012–2013

22. 03. 2015

Ing. Jiří Vacek

Seník na farmě Poustka – PRV: opatření I.1.1.1 – Modernizace zemědělských podniků

Aktivity: Příprava projektu a žádostí vč. všech příloh, řízení projektu
Výše projektu: 3.6 mil. Kč (z toho dotace 44 %)
Doba realizace: 4/2014 – 8/2014

15. 03. 2015

Böhm - extruplast s.r.o.

Doplnění technologie na výrobu korugovaných trubek – OPPI: Rozvoj – III., prodloužení II.

Aktivity: Příprava projektu a žádostí vč. všech příloh, řízení projektu
Výše projektu: 3,2 mil. Kč (z toho dotace 45 %)
Doba realizace: 7/2014 – 1/2015

14. 11. 2012

TORHAM s.r.o.

Rozšíření a modernizace technologického vybavení společnosti TORHAM s.r.o – OPPI: Rozvoj – III., prodloužení I.

Aktivity: Příprava projektu a žádostí vč. všech příloh, řízení projektu
Výše projektu: 3,17 mil. Kč (z toho dotace 40 %)
Doba realizace: 2012–2013

28. 12. 2013

METAPOL spol. s r.o.

Modernizace technologického vybavení společnosti METAPOL spol. s r.o. – OPPI: Rozvoj – III. výzva – II. prodloužení

Aktivity: Příprava a žádostí vč. všech příloh, řízení projektu
Výše projektu: 3 mil. Kč (z toho dotace 50 %)
Doba realizace: 2014 – 2015

14. 11. 2012

LETEL elektronik s.r.o.

Průmyslová zóna Letel – OPPI: Nemovitosti – II., prodloužení I.

Aktivity: Příprava projektu a žádosti vč. všech příloh, řízení projektu
Výše projektu: 2,99 mil. Kč (z toho dotace 50 %)
Doba realizace: 2012–2013

29. 12. 2011

Woodfish s.r.o.

Rozšíření a modernizace výrobních technologií společnosti Woodfish s.r.o. – OPPI: Rozvoj – III. výzva

Aktivity: Příprava a žádostí vč. všech příloh, řízení projektu
Výše projektu: 2,9 mil. Kč (z toho dotace 60 %)
Doba realizace: 2010 –2012

21. 01. 2015

BCU s.r.o.

Nákup CNC výrobní technologie včetně příslušenství – OPPI: Rozvoj – III., prodloužení II.

Aktivity: Příprava projektu a žádostí vč. všech příloh, řízení projektu
Výše projektu: 2.9 mil. Kč (z toho dotace 45 %)
Doba realizace: 6/2014 – 1/2015

22. 03. 2015

PP METALL s.r.o.

Modernizace technologického vybavení společnosti PP METALL s.r.o. – PRV: opatření III.1.2f – Zakládání a rozvoj mikropodniku

Aktivity: Příprava projektu a žádostí vč. všech příloh, řízení projektu
Výše projektu: 2.5 mil. Kč (z toho dotace 45 %)
Doba realizace: 5/2014 – 5/2015

30. 12. 2011

KOVOS NOVÝ KNÍN, spol. s r.o.

Rozšíření výrobních prostor – stavebnětechnická úprava bývalé bramborárny na výrobnu sušáren dřeva – PRV: opatření III.1.2a – Zakládání a rozvoj mikropodniku

Aktivity: Příprava a žádostí vč. všech příloh
Výše projektu: 2,49 mil. Kč (z toho dotace 45 %)
Doba realizace: 2012–2013

30. 12. 2011

Věra Cihelková

Rozvoj mikropodniku – stavebnětechnická úprava části bývalého zemědělského objektu na výrobnu řeziva – PRV: opatření III.1.2a – Zakládání a rozvoj mikropodniku

Aktivity: Příprava a žádostí vč. všech příloh
Výše projektu: 2,49 mil. Kč (z toho dotace 45 %)
Doba realizace: 2012–2013

29. 12. 2011

G & B beads, s.r.o.

Implementace komplexního informačního systému (ERP) ve společnosti G & B beads, s.r.o. – OPPI: ICT v podnicích – III. výzva

Aktivity: Příprava a žádostí vč. všech příloh, řízení projektu
Výše projektu: 2 mil. Kč (z toho dotace 60 %)
Doba realizace: 2011 – 2013

14. 11. 2012

Pavel Kuchařík

Technologie na zpracování biomasy z lesnické výroby pro provozovnu Licomělice – PRV: opatření I.1.2.2 – Technické vybavení provozoven

Aktivity: Příprava projektu a žádosti vč. všech příloh
Výše projektu: 1,65 mil. Kč (z toho dotace 45 %)
Doba realizace: 2013

02. 02. 2015

STANEST s.r.o.

Pořízení montovaného adaptéru pro lesnickou techniku společnosti STANEST s.r.o. – PRV: opatření I.1.2.1 – Lesnická technika

Aktivity: Příprava projektu a žádosti vč. všech příloh, řízení projektu
Výše projektu: 1 mil. Kč (z toho dotace 40 %)
Doba realizace: 2013

21. 08. 2012

VOCHOC s.r.o.

Posílení exportních aktivit společnosti Vochoc s.r.o. – OPPI: Marketing – II., prodloužení II.

Aktivity: Příprava a žádostí vč. všech příloh, řízení projektu
Výše projektu: 0,68 mil. Kč (z toho dotace 50 %)
Doba realizace: 2013

30. 12. 2011

CANARD s.r.o.

Podpora exportních příležitostí společnosti CANARD s.r.o. – OPPI: Marketing – II. výzva

Aktivity: Příprava projektu a žádostí vč. všech příloh, řízení projektu
Výše projektu: 0,6 mil. Kč (z toho dotace 50 %)
Doba realizace: 2010–2011